Groups & Shops

смеШАРики.
Catholic souvenirs exchange (Wymiana katolickimi pamiątkami)
Lighthouses

Pays actifs

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Utilisateurs (31)

Fil d’information

31 janvier 2024 à 13:21

МаринаК received postage HK-3356 from dorothy

30 janvier 2024 à 22:23

МаринаК received postage HK-2832 from dorothy

30 janvier 2024 à 22:04

МаринаК received postage HK-3087 from dorothy

15 janvier 2024 à 01:09

Lebedok received postage HK-3811 from dorothy

16 décembre 2023 à 08:51

chaba_deme received postage HK-3809 from dorothy

14 juillet 2023 à 22:14

Mihail_62 received postage HK-3571 from dorothy

14 juillet 2023 à 22:03

Mihail_62 received postage HK-3357 from dorothy

14 juillet 2023 à 21:33

Mihail_62 received postage HK-3086 from dorothy

19 mars 2023 à 21:15

Lebedok received postage HK-3486 from dorothy

10 mars 2023 à 23:14

Lebedok received postage HK-2991 from dorothy