Groups & Shops

exchange of road maps \ tourist maps of your city \ region - обмен дорожными картами \ туристические карты вашего города \ область
This group is dedicated to collecting and sharing buttons.
Обмен продуктами питания из разных стран

Pays actifs

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Utilisateurs (30)

Fil d’information

28 septembre 2022 à 15:49

dorothy received postage HU-5428 from chaba_deme

28 septembre 2022 à 15:45

dorothy received postage HU-4710 from chaba_deme

28 septembre 2022 à 15:45

dorothy received postage HU-4881 from chaba_deme

20 septembre 2022 à 14:45

chaba_deme received postage HK-3254 from dorothy

3 septembre 2022 à 09:45

alisahitraya received postage HK-2638 from dorothy

21 août 2022 à 23:14

chaba_deme received postage HK-2989 from dorothy

17 août 2022 à 19:02

chaba_deme received postage PL-55 from Abigail1984

4 août 2022 à 07:18

dorothy received postage AZ-58 from МаринаК

19 juillet 2022 à 18:38

Abigail1984 received postage HU-5427 from chaba_deme

6 juillet 2022 à 23:20

Lebedok received postage HK-2640 from dorothy