Groups & Shops

смеШАРики.
black-white postcards / чёрно-белые открытки
PostCardArt

Pays actifs

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Utilisateurs (29)

Fil d’information

18 septembre 2021 à 22:01

chaba_deme received postage HK-2159 from dorothy

18 septembre 2021 à 20:54

Abigail1984 received postage HU-4711 from chaba_deme

26 août 2021 à 13:23

Lebedok received postage HK-1075 from dorothy

26 août 2021 à 13:22

Lebedok received postage HK-1807 from dorothy

24 août 2021 à 17:51

SiaSol received postage HK-1804 from dorothy

23 août 2021 à 23:39

SiaSol received postage MT-327 from chaba_deme

27 juillet 2021 à 20:53

Abigail1984 received postage MT-313 from chaba_deme

14 juillet 2021 à 23:12

dormi received postage PL-33 from Abigail1984

12 juillet 2021 à 20:18

chaba_deme received postage RU-2445 from evalorka

11 juillet 2021 à 22:34

chaba_deme received postage PL-32 from Abigail1984