Groups & Shops

transport / транспорт
gl postcard
Sucrology / Glucofilia: sugar sachets collecting and exchange. Пакетики сахара из кафе и гостиниц.

Top countries

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Members (30)

Wall

November 28, 2021 at 5:38 PM

Abigail1984 received postage HU-4882 from chaba_deme

September 18, 2021 at 10:01 PM

chaba_deme received postage HK-2159 from dorothy

September 18, 2021 at 8:54 PM

Abigail1984 received postage HU-4711 from chaba_deme

August 26, 2021 at 1:23 PM

Lebedok received postage HK-1075 from dorothy

August 26, 2021 at 1:22 PM

Lebedok received postage HK-1807 from dorothy

August 24, 2021 at 5:51 PM

SiaSol received postage HK-1804 from dorothy

August 23, 2021 at 11:39 PM

SiaSol received postage MT-327 from chaba_deme

July 27, 2021 at 8:53 PM

Abigail1984 received postage MT-313 from chaba_deme

July 14, 2021 at 11:12 PM

dormi received postage PL-33 from Abigail1984

July 12, 2021 at 8:18 PM

chaba_deme received postage RU-2445 from evalorka