Groups & Shops

Fridge Magnet exchange?
Tea exchange
FUN

Top countries

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Members (31)

Wall

January 31, 2024 at 1:21 PM

МаринаК received postage HK-3356 from dorothy

January 30, 2024 at 10:23 PM

МаринаК received postage HK-2832 from dorothy

January 30, 2024 at 10:04 PM

МаринаК received postage HK-3087 from dorothy

January 15, 2024 at 1:09 AM

Lebedok received postage HK-3811 from dorothy

December 16, 2023 at 8:51 AM

chaba_deme received postage HK-3809 from dorothy

July 14, 2023 at 10:14 PM

Mihail_62 received postage HK-3571 from dorothy

July 14, 2023 at 10:03 PM

Mihail_62 received postage HK-3357 from dorothy

July 14, 2023 at 9:33 PM

Mihail_62 received postage HK-3086 from dorothy

March 19, 2023 at 9:15 PM

Lebedok received postage HK-3486 from dorothy

March 10, 2023 at 11:14 PM

Lebedok received postage HK-2991 from dorothy