Groups & Shops

Postcards + EUROPE Stamps
YELLOW AND BLUE
I Love Canada! (Souvenirs)

Top countries

Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Members (31)

Wall

April 14, 2022 at 11:56 AM

chaba_deme received postage HK-2636 from dorothy

March 24, 2022 at 7:48 PM

dorothy received postage HU-4561 from chaba_deme

March 23, 2022 at 12:02 PM

chaba_deme received postage RU-2861 from alisahitraya

February 26, 2022 at 5:06 PM

Марияmery.orlova received postage RU-2827 from SiaSol

January 4, 2022 at 10:43 PM

SiaSol received postage HU-5074 from chaba_deme

December 29, 2021 at 4:57 PM

SiaSol received postage HK-2160 from dorothy

December 22, 2021 at 8:16 AM

alisahitraya received postage HK-2163 from dorothy

December 17, 2021 at 9:20 AM

nlo040389 received postage HK-1148 from dorothy

December 17, 2021 at 9:19 AM

nlo040389 received postage HU-3805 from chaba_deme

December 17, 2021 at 9:19 AM

nlo040389 received postage HK-1572 from dorothy