Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Пользователи (23)

Стена

13 февраля 2019 г. 23:19

Пользователь alisahitraya получил посылку HU-290 от пользователя chaba_deme

8 февраля 2019 г. 21:02

Пользователь chaba_deme получил посылку HU-412 от пользователя dormi

8 февраля 2019 г. 19:51

Пользователь dormi получил посылку HU-430 от пользователя chaba_deme

1 февраля 2019 г. 8:34

Пользователь Alex.vitebski получил посылку HU-292 от пользователя chaba_deme

Людмила Ситнер 24 сентября 2018 г. 20:47

Обменяю на боны/банкноты или монеты

29 апреля 2016 г. 10:40

Пользователь Abigail1984 получил посылку SG-1 от пользователя Cheryl

19 ноября 2015 г. 1:17

Пользователь iridan получил посылку PL-6 от пользователя Abigail1984

lidong 4 октября 2015 г. 14:06

there is much