Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Members (24)

Wall

August 31, 2019 2:27 PM

Lebedok received postage HU-898 from chaba_deme

August 13, 2019 10:08 PM

alisahitraya received postage MT-206 from chaba_deme

August 8, 2019 3:17 AM

dormi received postage AT-35 from chaba_deme

July 2, 2019 2:34 AM

Lebedok received postage HU-604 from chaba_deme

June 27, 2019 1:19 PM

dormi received postage MT-10 from chaba_deme

June 10, 2019 10:46 PM

alisahitraya received postage HU-897 from chaba_deme

May 9, 2019 10:39 PM

alisahitraya received postage HU-603 from chaba_deme

April 17, 2019 3:47 AM

chaba_deme received postage HU-763 from dormi

April 13, 2019 2:22 PM

dormi received postage HU-699 from chaba_deme

March 15, 2019 12:53 PM

Lebedok received postage HU-291 from chaba_deme