Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

Members (23)

Wall

March 15, 2019 12:53 PM

Lebedok received postage HU-291 from chaba_deme

February 13, 2019 11:19 PM

alisahitraya received postage HU-290 from chaba_deme

February 8, 2019 9:02 PM

chaba_deme received postage HU-412 from dormi

February 8, 2019 7:51 PM

dormi received postage HU-430 from chaba_deme

February 1, 2019 8:34 AM

Alex.vitebski received postage HU-292 from chaba_deme

Людмила Ситнер September 24, 2018 8:47 PM

Обменяю на боны/банкноты или монеты

April 29, 2016 10:40 AM

Abigail1984 received postage SG-1 from Cheryl

November 19, 2015 1:17 AM

iridan received postage PL-6 from Abigail1984

lidong October 4, 2015 2:06 PM

there is much