Touristic leaflets, brochures, small guides / Туристические буклеты, брошюры, мини-гиды. #54

This is a group for exchanging touristic folders, leaflets, brochures, small guides about interesting places to see in your country or in a country you've visited. The folders and brochures can be about interesting churches, castles, museums exhibitions etc. They can be both in English or in any other language.

Группа, в которой мы обмениваемся нашими туристическими буклетами, папки, брошюрами, мини-гидами, показывающими какое-то интересное место в нашей стране или стране, которою мы посетили. Листовки, брошюры и т.п. могут касаться например интересной святыни, музейной выставки и т.п. Они могут быть на английском или других языках.

Grupa w ramach której wymieniamy się turystycznymi ulotkami, folderami, broszurami, mini-przewodnikami pokazującymi jakieś ciekawe miejsce w naszym kraju lub kraju, który odwiedziliśmy. Ulotki, foldery etc. mogą dotyczyć np. interesującego obiektu sakralnego, wystawy muzealnej itp. Mogą być zarówno w języku angielskim jak też w innych językach.

用户们 (24)

July 2, 2019 2:34 AM

Lebedok用户得到了chaba_deme用户的HU-604邮包

June 27, 2019 1:19 PM

dormi用户得到了chaba_deme用户的MT-10邮包

June 10, 2019 10:46 PM

alisahitraya用户得到了chaba_deme用户的HU-897邮包

May 9, 2019 10:39 PM

alisahitraya用户得到了chaba_deme用户的HU-603邮包

April 17, 2019 3:47 AM

chaba_deme用户得到了dormi用户的HU-763邮包

April 13, 2019 2:22 PM

dormi用户得到了chaba_deme用户的HU-699邮包

March 15, 2019 12:53 PM

Lebedok用户得到了chaba_deme用户的HU-291邮包

February 13, 2019 11:19 PM

alisahitraya用户得到了chaba_deme用户的HU-290邮包

February 8, 2019 9:02 PM

chaba_deme用户得到了dormi用户的HU-412邮包

February 8, 2019 7:51 PM

dormi用户得到了chaba_deme用户的HU-430邮包